White Arabesque Silestone Quartz

White Arabesque Silestone Quartz has lively grey veining on a chalky white back drop.

Cosentino Brand LogoSilestone Brand Logo