White Macaubas Pompeii Quartz

White Macaubas Pompeii Quartz has an Eggshell base with horizontal veining.

Pompeii Brand Logo